Curriculum Vitae

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Uddannelse

Cand. Pæd - IT-Didaktisk Design

2013-2015

$

Læringsteori og teknologi

– Læring på tværs af kulturer, samarbejde mellem Finland, Australien og Danmark
– Teknologinddragelse i det pædagogiske arbejde med børn
– Teknologiens rolle i et læringsrum

$

Digitale medier

– Brug, samarbejde og procesudvikling gennem digitale medier
– Digitale medier som en del af den moderne fælles værktøjskasse
– Brugen af digitale medier i et netværksbaseret læringsmiljø

$

Designteori - Teori, Metode og Praksis

– Design thinking som arbejdsmetode
– Produkt udvikling med og til børn
– Scenariebaseret analyse i forhold til produkt udvikling

Demopaper, fablearn 2014: Mechanics and digital fabrication:
Discovering User-Oriented Design Potentials in the way Children Interact
with Artefacts (Hein, Troelsen, & Skovsende, 2014)

$

Institutioner og Organisationer i et IT-Didakstisk perspektiv

– Brugen af teknologi i museumsudstillingen
– Brugerinddragelse i museet
– Analyse af de 2 ovenstående i samspil med udstillingen

$

Speciale

Arbejdstitel: Remix the museum
se mere på www.remixthemuseum.net

Lærer - Den frie Lærerskole

Fri og Efterskolelærer

2007-2012

$

Religion

$

Matematik

$

Medie

$

Drama

$

Pædadogik, Psykologi og Didaktik (ppd)

PPD Unge
PPD Voksen
A

Hjørnestensfag

Dansk, Historie, Fortælling og Naturfag

Rønde Højskole

A

Efterår 2006

Rejselinje som forberedelse til 6 måneders voluntør arbejde i Costa Rica

 

Arbejde

 

Tutor

Efterår 2014

$

Vidensdeling
Indførsel i brug af IT-systemerne Pages og Blackboard
Vejledning omkring brug alternative metoder

Lærer og Pr ansvarlig

2009-2011

$

Lærer

2009 forår
2.kl Matematik
5.kl Historie
Hjælpelærer i bhv. kl -> 8.kl
Teknik ansvarlig i teateruger
Børnecirkus som efter skole aktivitet

Efterår 2009 -> efterår 2011
Vikar
Teknik ansvarlig i teateruger

$

PR medarbejder

Planlægning Pr-strategi
Design af pr materiale, herunder flyers og hjemmeside

Costa Rica

2007

Voluntør på flere miljø projekter i perioden marts til august

Kurser og Moocs

Kurser

Certificeret til UNESCO-Samlingerne, Moesgaard Museum
Ildfugl – Miniature Naturvejleder, Natur og Ungdom

Moocs

E-learning and Digital Culture – Edinbourgh University
Learning Creative Learning – MIT, Både som deltager og moderator